Orddeling av Cortenuova

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cortenuova? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Cor-te-nuo-va

Siste orddelinger av dette språket