Orddeling av Cossiga

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cossiga? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cos-si-ga

Siste orddelinger av dette språket