Orddeling av Cossignano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cossignano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Cos-si-gna-no

Siste orddelinger av dette språket