Orddeling av Cossoine

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cossoine? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cos-soi-ne

Siste orddelinger av dette språket