Orddeling av Cossovo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cossovo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cos-so-vo

Siste orddelinger av dette språket