Orddeling av Costantino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Costantino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Co-stan-ti-no

Siste orddelinger av dette språket