Orddeling av Costantinopoli

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Costantinopoli? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

Co-stan-ti-no-po-li

Siste orddelinger av dette språket