Orddeling av Cottanello

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cottanello? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Cot-ta-nel-lo

Siste orddelinger av dette språket