Orddeling av Lendinara

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Lendinara? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Len-di-na-ra

Siste orddelinger av dette språket