Orddeling av Ossana

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Ossana? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Os-sa-na

Siste orddelinger av dette språket