Orddeling av appannato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet appannato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ap-pan-na-to

Siste orddelinger av dette språket