Orddeling av astringendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet astringendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

astrin-gen-do

Siste orddelinger av dette språket