Orddeling av azionando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet azionando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

azio-nan-do

Siste orddelinger av dette språket