Orddeling av azionato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet azionato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

azio-na-to

Siste orddelinger av dette språket