Orddeling av balestrato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet balestrato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ba-le-stra-to

Siste orddelinger av dette språket