Orddeling av balzato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet balzato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-za-to

Siste orddelinger av dette språket