Orddeling av bananicoltrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bananicoltrice? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

ba-na-ni-col-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket