Orddeling av buana

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buana? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bua-na

Siste orddelinger av dette språket