Orddeling av buccine

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buccine? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

buc-ci-ne

Siste orddelinger av dette språket