Orddeling av buddismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buddismo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bud-di-smo

Siste orddelinger av dette språket