Orddeling av buddista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buddista? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bud-di-sta

Siste orddelinger av dette språket