Orddeling av budellone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet budellone? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-del-lo-ne

Siste orddelinger av dette språket