Orddeling av budget

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet budget? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bud-get

Siste orddelinger av dette språket