Orddeling av budgetario

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet budgetario? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bud-ge-ta-rio

Siste orddelinger av dette språket