Orddeling av bufalo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bufalo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-fa-lo

Siste orddelinger av dette språket