Orddeling av bufera

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bufera? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-fe-ra

Siste orddelinger av dette språket