Orddeling av buffare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buffare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

buf-fa-re

Siste orddelinger av dette språket