Orddeling av buffet

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buffet? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

buf-fet

Siste orddelinger av dette språket