Orddeling av buffona

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buffona? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

buf-fo-na

Siste orddelinger av dette språket