Orddeling av buffonista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buffonista? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

buf-fo-ni-sta

Siste orddelinger av dette språket