Orddeling av bufone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bufone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-fo-ne

Siste orddelinger av dette språket