Orddeling av bugliolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bugliolo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-glio-lo

Siste orddelinger av dette språket