Orddeling av bugliuolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bugliuolo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-gliuo-lo

Siste orddelinger av dette språket