Orddeling av bugnando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bugnando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-gnan-do

Siste orddelinger av dette språket