Orddeling av bugnato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bugnato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-gna-to

Siste orddelinger av dette språket