Orddeling av bugnatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bugnatura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-gna-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket