Orddeling av bulgaro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bulgaro? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bul-ga-ro

Siste orddelinger av dette språket