Orddeling av bulimia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bulimia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-li-mia

Siste orddelinger av dette språket