Orddeling av bulimico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bulimico? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-li-mi-co

Siste orddelinger av dette språket