Orddeling av bulinatrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bulinatrice? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

bu-li-na-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket