Orddeling av bulinda

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bulinda? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bu-lin-da

Siste orddelinger av dette språket