Orddeling av bullonare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bullonare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bul-lo-na-re

Siste orddelinger av dette språket