Orddeling av bullonato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bullonato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bul-lo-na-to

Siste orddelinger av dette språket