Orddeling av bullone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet bullone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bul-lo-ne

Siste orddelinger av dette språket