Orddeling av buna

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buna? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bu-na

Siste orddelinger av dette språket