Orddeling av buono

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buono? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

buo-no

Siste orddelinger av dette språket