Orddeling av buontempone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buontempone? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

buon-tem-po-ne

Siste orddelinger av dette språket