Orddeling av buonuscita

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buonuscita? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

buo-nu-sci-ta

Siste orddelinger av dette språket