Orddeling av burattare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burattare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-rat-ta-re

Siste orddelinger av dette språket