Orddeling av burattato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burattato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bu-rat-ta-to

Siste orddelinger av dette språket